Professionsfagpakken/Socialrådgiver

Til Søgning
Pris: DKK 2.200,00
Dansk, 0-A

Om faget

Dansk 0-A er et bredt fag hvor du undersøger sprog og kommunikation, medier og litteratur gennem analytiske værktøjer og træner både mundtlig og skriftlig formidling.
Læs mere om faget. 

Eksamen
Dansk 0-A afsluttes med en mundtlig og en skriftlig eksamen
Mundtlig eksamen varer cirka 30 minutter. Før den mundtlige eksamen har du en times forberedelse.Til den skriftlige prøve har du 5 timer til at skrive en artikel på 3-4 sider.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Engelsk, 0-B

Om faget

Engelsk 0-B er for dig som gerne vil kunne kommunikere med hele verden i tale og skrift på et godt standardengelsk.
Læs mere om faget.

Eksamen
Engelsk 0-B afsluttes med to eksaminer, både en mundtlig og en skriftlig. Den mundtlige prøve består af ca. 60 minutters forberedelsestid efterfulgt af ca. 30 minutters eksamination. Den skriftlige prøve varer 5 timer. 

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Psykologi, 0-C

Om faget

Faget psykologi 0-C handler om, hvordan mennesket sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig i forskellige sammenhænge. Du kommer til at beskæftige dig med psykologiske undersøgelser, metode og teori.
Læs mere om faget.

Eksamen
Faget afsluttes med en mundtlig prøve i et ukendt bilagsmateriale fra et af de kendte temaer fra undervisningen. Der gives 48 min. forberedelse og selve eksaminationen varer ca. 24 min. 

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Samfundsfag, 0-B

Om faget

Samfundsfag 0-B handler om danske og internationale samfundsforhold. Du bliver klædt på, til at have en forståelse for samfundet, så du kan forholde dig til samfundsudviklingen både sociologisk, økonomisk og politisk.
Læs mere om faget.

Eksamen
Samfundsfag 0-B afsluttes med en mundtlig eksamen med 24 timers forberedelse, hvor et ukendt bilagsmateriale i et kendt emne udleveres. Eksaminationen varer ca. 30 minutter.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.