Handelsbetingelser og behandling af persondata

Luk fane

vucv.dk og tilmeld.vucv.dk ejes og drives af Vestegnen HF & VUC (herefter VUCV, ”vi” og ”vores”), Gymnasievej 10, 2620 Albertslund, CVR-nr.: 29586055.

Produktinformation

På tilmeld.vucv.dk kan du betale for tilmelding til hold, enten i forbindelse med online tilmelding eller efter en tilmeldingssamtale hos en studievejleder. Du kan ikke købe andre ydelser end undervisning. Ud for hvert fag oplyses fagbeskrivelse og optagelseskrav.

Særligt for e-learning
Studerer du e-learning hos VUCV fra udlandet, skal du være opmærksom på, at der kan være undervisningsmateriale, såsom i-bøger og film, du ikke kan tilgå. Studerer du fra udlandet, er det dit eget ansvar at anskaffe disse materialer.

Tilmelder du dig biologi, fysik, geografi, kemi, idræt, retorik, mediefag og billedkunst på e-learning skal du være opmærksom på at fagene omfatter laboratoriekurser med 100% mødepligt på VUCV. Hvis tilmelder dig flere af laboratoriefagene samtidig, kan det ikke garanteres, at du kan gennemføre laboratoriekurser i mere end ét fag pr. semester, da der kan være datosammenfald mellem disse. Ovenstående forhold vil fremgå ved tilmelding til de pågældende fag.


Tilmelding

Præsentation af hold og undervisningsudbuddet sammen med en pris på tilmeld.vucv.dk, er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at afgive tilbud. Din tilmelding på tilmeld.vucv.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til VUCV om at tilmelde og købe undervisning på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem dig som køber og VUCV er først indgået, når VUCV ved en optagelsesbekræftelse (godkendelse af tilmelding) accepterer det af dig afgivne tilbud.


Takster

Taksterne for deltagerbetaling er faste. Undervisning er fritaget for moms.


Betaling

Vi modtager betaling med Dankort, eDankort, Mastercard, Maestro, VISA, VISA Electron og JCB. Der anvendes Quickpay, som ud fra kortnummer og sikkerhedskode automatisk finder ud af, hvilket kort der betales med. Selve betalingen på tilmeld.vucv.dk er gebyrfri.

De kontooplysninger du indtaster ved tilmelding, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er køber (dig) og PBS, der kan læse. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Beløbet trækkes først fra din konto, når din tilmelding er blevet godkendt. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved tilmeldingen.

Når du gennemfører en online-betaling med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise betalingen, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort skulle blive misbrugt på en netbutik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) på sider, hvorpå der indtastes kortoplysninger. Dermed er du faktisk bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1.200 kr., hvis dit kort misbruges ved brug af pinkode.


Fortrydelsesret

Meddeler du VUCV, at du har fortrudt din tilmelding inden holdstart, tilbagebetaler VUCV det modtagne beløb, såfremt du ikke har været mødt til første undervisningstime eller er startet på e-learning, dvs. afleveret første opgave eller har godkendt og underskrevet en studieplan. Beløbet bliver udbetalt til din Nemkonto. 

Hvis du vil fortryde din tilmelding, skal du skrive en mail tilmelding@vucv.dk indeholdende oplysninger om hvilke(t) fag du ønsker at afmelde samt dit cpr. nummer og/kursistnummer.


Forbehold for fejl, ændringer og manglende optagelse

VUCV forbeholder sig retten til at ændre og opdatere regler og betingelser, der gælder for tilmeldinger på tilmeld.vucv.dk. Det er derfor vigtigt, at du ved hver ny tilmelding holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer.

Deltagerprisen på almen voksenuddannelse og gymnasiale fag, er lovstyret ved BEK nr 1064 af 11/09/2017, og VUCV tager derfor forbehold for tryk- og prisfejl på tilmeld.vucv.dk.

Der tages også forbehold for ændringer i lovgivningen som pålægger VUCV at regulere deltagerbetalingen. Er der opkrævet forkert deltagerbetaling vil dette efterfølgende blive reguleret ved tilbagebetaling eller efteropkrævning.

VUCV forbeholder sig desuden ret til at ændre i fagenes (holdenes) oprettelse, herunder nedlæggelse grundet manglende optagelse, manglede plads på faget/holdet, mødetidspunkter, skema, undervisere, etc. Ved nedlæggelse af fag/hold eller manglende plads tilstræbes det at give et tilbud om optagelse på et andet fag/hold. I modsat fald tilbagebetales det indbetalte beløb.


Persondata

Læs mere om hvordan dine persondata på VUCV bliver håndteret.


Dine personlige oplysninger

For at du kan tilmelde dig og betale for hold online på tilmeld.vucv.dk, må du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:
• Navn
• Cpr.nr
• E-mail adresse
• Mobil

Disse oplysninger er nødvendige for at vi kan tilmelde dig på hold, bekræfte din tilmelding via mail/sms og kontakte dig i tilfælde af spørgsmål ifm. tilmeldingen.
Personoplysningerne registreres i VUCVs kursistregistreringssystem, hvor relevante medarbejdere har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Betalingsoplysninger sendes krypteret og opbevares efterfølgende krypteret jf. afsnittet om betaling.

Når din tilmelding er bekræftet, vil dine oplysninger være tilgængelig i VUCVs studieadministrative system; Ludus. Det er vigtigt, at du ved, at du med accept af disse betingelser også samtykker til, at dine personlige oplysningen må vises for relevante medarbejdere samt lærere. Du giver desuden samtykke til, at navn og kursistnummer, bliver vist i vores læringsplatform Canvas. Disse data kan ligeledes ses af relevante medarbejdere og lærere. De kursister du kommer på hold med, vil også kunne se dit navn og kursistnummer i Canvas. Hvis du ønsker at hemmeligholde oplysninger, skal du meddele dette via tilmelding@vucv.dk

Ved tilmelding giver du endvidere samtykke til at VUCV til brug for at administrere og støtte dit uddannelsesforløb:

• Må behandle de oplysninger du selv giver om dit helbred, eller som VUCV – med dit samtykke – indhenter fra andre.

• Må behandle de oplysninger du selv giver om dit barns/børns helbred, herunder opbevaring af de dokumenter du selv giver fra eksempelvis læge/hospital.

• Må videregive dine personoplysninger til det jobcenter eller den mentor, du eventuelt måtte være tilknyttet.

• Må bruge oplysninger om tidligere uddannelser, herunder at se og opbevare historik fra SU-systemet, samt tidligere uddannelsesbeviser. 

• Må bruge dit telefonnummer til at tage telefonisk kontakt (hovedsageligt via SMS) til servicemeddelelser, eksempelvis om at undervisningen er aflyst eller en bekræftelse på et møde hos studievejledningen.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage med den konsekvens, at VUCV muligvis ikke længere kan administrere og støtte mit uddannelsesforløb.


Videregivelse af oplysninger

Oplysninger afgivet på tilmeld.vucv.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand. Dog videregives kortoplysninger (kortnummer, udløbsdato samt kontrolkode) til PBS, der administrerer betalingssystemet.


Studieordensregler

Som kursist på VUCV har du pligt til selv at gøre dig bekendt med vores regler og forventninger på Studie- og Ordensregler.

Regelsættet indeholder almindelige regler for orden og samvær samt studieregler - om pligt til aktiv deltagelse i undervisningen.


Tro og love

Ved tilmelding afgiver du på tro og love oplysninger om tidligere uddannelser og pensionsforhold. Såfremt der er fejl i de afgivne oplysninger, kan du blive efteropkrævet en yderligere deltagerbetaling.


Kontakt

For spørgsmål omkring databeskyttelse kan du skrive til os på dataraadgiver@vucv.dk

For andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte til os på:
Tlf.: 4511 4250  eller 4511 4251
Mail: tilmelding@vucv.dk