Matematik FED (10. kl) sommereksamen

Til Søgning
Pris: DKK 280,00
Matematik, Basis

Om faget

På matematik niveau H (basis) lærer du de helt grundlæggende ting i regning og matematik.

Du lærer de fire regningsarter (plus, minus, gange, division), brøker, procentregning, og simpel geometri (areal, rumfang, omkreds).

I løbet af kurset bliver du fx i stand til at beregne arealet af din bolig, lave overslagsregning på din indkøbstur i Netto, skrive en regning inklusiv moms, udregne hvor mange penge du sparer ved 30 % rabat, beregne indtægter, udgifter og rådighedsbeløb i din privatøkonomi mm.

Det foregår i et langsomt tempo, hvor der er god tid til at spørge og få det forklaret mange gange.

Vi bruger computer i undervisningen og vi lærer at bruge denne. Du kan leje en computer af skolen.

Læs mere.

Er dette niveau det rigtige for dig? Læs mere.

Eksamen
Forløbet afsluttes ikke med en eksamen - men med en faglig dokumentation,  som er en skriftlig prøve. Du får altså ingen karakter på H-niveau.

Den faglige dokumentation er et bevis på, at du har gennemført niveau H.

Adgangskrav

Du behøver ikke at have nogle særlige forudsætninger for at starte på niveau H i matematik. Du skal være indstillet på, at du måske skal bruge den dobbelte tid, hvis du er helt uden matematiske forudsætninger.
Niveau H er et godt sted at starte for dig, som har svært ved sproget dansk eller faget matematik.

Matematik, D

Om faget

Matematik FED (10. klasse) bygger videre på matematik G (9. klasse) og bygger bro til HF. Mange af de matematiske emner, som fx tal og algebra, geometri, funktioner og statistik fra niveau G, går igen på FED, dog på et højere niveau. FED matematik indeholder også nye matematiske emner som fx andengradsligninger, renters rente (lån og opsparing), trigonometri m.m. På FED vil du desuden lærer at anvende forskellige regneprogrammer som Excel og Geogebra. Det er derfor vigtigt, at du har en computer med til undervisningen.
Læs mere om faget.

Er dette niveau det rigtige for dig? Læs mere.

Eksamen
Faget afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen.

Den skriftlige eksamen varer 4 timer. Her må kursisten bruge alle hjælpemidler. Opgaverne skal løses på computer.

Den mundtlige eksamen tager 25 minutter og tager udgangspunkt i kursistens egen synopsis.

Adgangskrav

For at starte på FED matematik kræver det, at du har bestået matematik på 9. klasses niveau.

Matematik, E

Om faget

Matematik FED (10. klasse) bygger videre på matematik G (9. klasse) og bygger bro til HF. Mange af de matematiske emner, som fx tal og algebra, geometri, funktioner og statistik fra niveau G, går igen på FED, dog på et højere niveau. FED matematik indeholder også nye matematiske emner som fx andengradsligninger, renters rente (lån og opsparing), trigonometri m.m. På FED vil du desuden lærer at anvende forskellige regneprogrammer som Excel og Geogebra. Det er derfor vigtigt, at du har en computer med til undervisningen.
Læs mere om faget.

Er dette niveau det rigtige for dig? Læs mere.

Eksamen
Faget afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen.

Den skriftlige eksamen varer 4 timer. Her må kursisten bruge alle hjælpemidler. Opgaverne skal løses på computer.

Den mundtlige eksamen tager 25 minutter og tager udgangspunkt i kursistens egen synopsis.

Adgangskrav

For at starte på FED matematik kræver det, at du har bestået matematik på 9. klasses niveau.

Matematik, F

Om faget

Matematik FED (10. klasse) bygger videre på matematik G (9. klasse) og bygger bro til HF. Mange af de matematiske emner, som fx tal og algebra, geometri, funktioner og statistik fra niveau G, går igen på FED, dog på et højere niveau. FED matematik indeholder også nye matematiske emner som fx andengradsligninger, renters rente (lån og opsparing), trigonometri m.m. På FED vil du desuden lærer at anvende forskellige regneprogrammer som Excel og Geogebra. Det er derfor vigtigt, at du har en computer med til undervisningen.
Læs mere om faget.

Er dette niveau det rigtige for dig? Læs mere.

Eksamen
Faget afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen.

Den skriftlige eksamen varer 4 timer. Her må kursisten bruge alle hjælpemidler. Opgaverne skal løses på computer.

Den mundtlige eksamen tager 25 minutter og tager udgangspunkt i kursistens egen synopsis.

Adgangskrav

For at starte på FED matematik kræver det, at du har bestået matematik på 9. klasses niveau.