Matematik, C-B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Med faget matematik C-B får du en studieforberedende matematisk indsigt. Du får en forståelse af matematikkens afgørende betydning for at kunne beskrive, forstå og kommunikere om naturvidenskabelige og teknologiske samt samfundsvidenskabelige og kulturelle spørgsmål. Konkret vil du få kompetencer til at forstå, formulere og behandle problemer i relation til omverden. Du får også viden om og kundskaber til at udøve matematisk ræsonnement og logisk tankegang.
Læs mere om faget.

Eksamen
Den skriftlige prøve er todelt. Prøvens varighed er fire timer. Ved første delprøve må der ikke benyttes andre hjælpemidler end en centralt udmeldt formelsamling. Efter
udløbet af første delprøve afleveres besvarelsen heraf. Opgaverne til anden delprøve besvares med hjælpemidler.

Den mundtlige prøve er ligeledes todelt. Første del af prøven er en problemorienteret prøve, som foregår i grupper. Anden del af prøven er en individuel prøve med fokus på matematisk ræsonnement og bevisførelse. Eksaminationstiden ved den individuelle delprøve er ca. 24 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid.

 

Adgangskrav

Du kan blive optaget, hvis du har forudsætninger svarende til faget på C-niveau.