Klar til erhvervsuddannelse/SOSU

Til Søgning
Pris: DKK 700,00
Dansk som andetsprog, Basis

Om faget

Dansk som andetsprog på basisniveau er din bro til det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked. I faget dansk som andetsprog bygger du videre på de ting, som du lærte på sprogcenteret. Du vil blive endnu bedre til at læse, skrive og udtale dansk. Derudover vil du også lære mere om diverse kommunikationsstrategier på dansk, b.la. ved brug af diverse IT-platforme, præsentationer og samtaleøvelser.

Er dette niveau det rigtige for dig? Læs mere.

Eksamen
Du skal afslutte Basisniveauet med et projekt, hvor du både undersøger et emne, laver et interview samt en præsentation. Du vælger selv et emne, som læreren godkender. Projektet kan laves alene eller i mindre grupper, og skal præsenteres for klassen og læreren. 


Adgangskrav

Du kan læse faget, hvis du har afsluttet Danskuddannelse 2 på sprogcenter.

Dansk som andetsprog, G (9. kl)

Om faget

Du lærer at udtrykke dig skriftligt og mundtligt på dansk, og du bliver bedre til at læse og analysere forskellige slags tekster. Så bliver du bedre til at forstå din omverden og forholde dig kritisk til, hvad du møder af påvirkninger. Og du lærer at skrive og argumentere for dine meninger og holdninger, så du blandt andet kan skrive en velbegrundet ansøgning til et job eller optagelse på en uddannelse.
Læs mere om faget.

Er dette niveau det rigtige for dig? Læs mere.

Eksamen
Dansk som andetsprog G afsluttes med tre prøver: 

1) En sproglig, hvor du skal løse forskellige opgaver inden for grammatik. Det har du 1 time til.

2) En skriftlig fremstilling, hvor du skal skrive en tekst om et bestemt emne ud fra nogle tekster, du får udleveret. Teksthæftet får du udleveret 24 timer før prøven og til selve prøven har du 4 timer. 

3) En mundtlig prøve, hvor du skal analysere en tekst, som du får ved lodtrækning. Her skal du kunne formulere dig i forhold til de metoder, du lærer i løbet af kurset.

Adgangskrav

For dig, der gerne vil have dansk på 9. på klasses niveau, men IKKE har dansk som modersmål eller taler flydende dansk.
Du kan starte her, hvis du har Danskuddannelse 3 modul 5 eller Danskuddannelse 2 modul 6 OG enten FVU trin 3 i dansk eller gennemført Basis-pakken på et VUC.

Engelsk, Basis

Om faget

På engelsk basis niveau lærer du engelsk helt på begynder niveau. Du kommer til at forstå og tale om meget enkle emner fra dagligdagen på engelsk. Du vil lære om levevilkår i lande hvor engelsk er hovedsproget.

Læs mere.

Er dette niveau det rigtige for dig? Læs mere.

Eksamen
Engelsk basis afsluttes med en faglig dokumentation.

Adgangskrav

Ingen forkundskaber, men det er en fordel, hvis du allerede har haft lidt engelsk.

Engelsk, G (9. kl)

Om faget

På engelsk niveau G (9. klasse) bliver du lidt bedre til at forstå engelsk, samt skrive og tale på et enkelt forståeligt engelsk. Du vil lære om engelsk kultur, samfund, og politik.
Læs mere om faget.

Er dette niveau det rigtige for dig? Læs mere.

Eksamen
Engelsk G afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen.

Den skriftlige eksamen er i læseforståelse, og varer 1 time. Den mundtlige eksamen tager 20 minutter med udgangspunkt i kursistens eget oplæg.

 

Adgangskrav

For at følge engelsk G skal du kunne forstå en smule engelsk svarende til engelsk basis.

Matematik, Basis

Om faget

På matematik niveau H (basis) lærer du de helt grundlæggende ting i regning og matematik.

Du lærer de fire regningsarter (plus, minus, gange, division), brøker, procentregning, og simpel geometri (areal, rumfang, omkreds).

I løbet af kurset bliver du fx i stand til at beregne arealet af din bolig, lave overslagsregning på din indkøbstur i Netto, skrive en regning inklusiv moms, udregne hvor mange penge du sparer ved 30 % rabat, beregne indtægter, udgifter og rådighedsbeløb i din privatøkonomi mm.

Det foregår i et langsomt tempo, hvor der er god tid til at spørge og få det forklaret mange gange.

Vi bruger computer i undervisningen og vi lærer at bruge denne. Du kan leje en computer af skolen.

Læs mere.

Er dette niveau det rigtige for dig? Læs mere.

Eksamen
Forløbet afsluttes ikke med en eksamen - men med en faglig dokumentation,  som er en skriftlig prøve. Du får altså ingen karakter på H-niveau.

Den faglige dokumentation er et bevis på, at du har gennemført niveau H.

Adgangskrav

Du behøver ikke at have nogle særlige forudsætninger for at starte på niveau H i matematik. Du skal være indstillet på, at du måske skal bruge den dobbelte tid, hvis du er helt uden matematiske forudsætninger.
Niveau H er et godt sted at starte for dig, som har svært ved sproget dansk eller faget matematik.

Matematik, G (9. kl)

Om faget

Matematik G handler om de helt grundlæggende ting i regning og matematik. Vi bevæger os fra basis med de fire regningsarter (plus, minus, gange, division) og bygger langsomt mere på, så du fx lærer at indtegne dit mobilforbrug i et koordinatsystem, udregne arealet af din bolig og få overblik over din økonomi i et regneark. Det foregår i et langsomt tempo, hvor der er god tid til at spørge og få det forklaret mange gange. Vi bruger computeren i undervisningen.
Læs mere om faget.

Er dette niveau det rigtige for dig? Læs mere.

Eksamen
Faget afsluttes med en eksamen. Du trækker en opgave, som du har to timer til at regne. I opgaven bliver du præsenteret for de matematiske emner og problemstillinger, som du har arbejdet med i undervisningen.  Din lærer vil to - tre gange i løbet af din eksamenstid bede dig forklare, hvordan du udregner dine opgaver.

Eksamen er således en kombineret mundtlig og skriftlig prøve. Du skal både regne opgaverne på papir/computer og forklare hvordan du gør.

 

Adgangskrav

Du behøver ikke at have nogle særlige forudsætninger for at starte på G matematik. Det skal dog være muligt at kommunikere med dig på dansk. Du skal være indstillet på, at du måske skal bruge den dobbelte tid, hvis du er helt uden matematiske forudsætninger.