Idræt, 0-B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

På idræt B lærer du om fysisk aktivitet både i praksis og teori. Du kommer til at udøve praktiske idrætsgrene som fx volleyball eller crossfit og du vil blive klogere på sundhed, fysiologi og idrættens betydning i samfundet.
Læs mere om faget.

Eksamen
Idræt B afsluttes med en praktisk prøve og mundtlig prøve hvor der gives en samlet karakter.

I den praktiske prøve skal du op i tre af de forløb du har haft i løbet af året. Denne del er en gruppeeksamen med 24 timers forberedelse.

I den mundtlige prøve trækker du en caseopgave med kendte og ukendte bilag. Eksamen varer 24 minutter og der gives 48 minutters forberedelse. Denne del er individuel og har ingen sammenhæng med den praktiske del.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.