Historie, 0-B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Historie handler om at forstå fortiden, ved at læse om vigtige begivenheder og kendetegn ved en historisk periode. Historie fokuserer på både at skabe sammenhæng i historien og træne evnen til kritisk tekstlæsning – herunder kildekritik.
Læs mere om faget.

Eksamen
Eksamen er mundtlig. 90 minutters forberedelse til at bearbejde ukendte bilag på 3-4 normalsider. Du skal formulere og besvare 2-3 relevante problemstillinger, som du fremlægger for lærer og censor. Eksaminationen er 30 minutter inkl. votering og karaktergivelse.

Adgangskrav

Du kan læse faget, hvis du har afsluttet folkeskolens afgangsprøve.
Det kan være en fordel at have haft Dansk A forinden eller samtidigt med du tager historie på b-niveau.