HFx Klasse

Til Søgning
Pris: DKK 5.500,00
Biologi, 0-C

Om faget

Hvorfor ser vi ud som vi gør? Det kan biologi og genetikken som er en af biologien give dig nogle svar på.
Læs mere om faget.

Eksamen
Biologi 0-C afsluttes med en mundtlig eksamen der varer 24 minutter. Du får 24 minutters forberedelse før den mundtlige eksamen. 

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Cafè X, Ingen
Dansk, 0-A

Om faget

Dansk 0-A er et bredt fag hvor du undersøger sprog og kommunikation, medier og litteratur gennem analytiske værktøjer og træner både mundtlig og skriftlig formidling.
Læs mere om faget. 

Eksamen
Dansk 0-A afsluttes med en mundtlig og en skriftlig eksamen
Mundtlig eksamen varer cirka 30 minutter. Før den mundtlige eksamen har du en times forberedelse.Til den skriftlige prøve har du 5 timer til at skrive en artikel på 3-4 sider.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Engelsk, 0-B

Om faget

Engelsk 0-B er for dig som gerne vil kunne kommunikere med hele verden i tale og skrift på et godt standardengelsk.
Læs mere om faget.

Eksamen
Engelsk 0-B afsluttes med to eksaminer, både en mundtlig og en skriftlig. Den mundtlige prøve består af ca. 60 minutters forberedelsestid efterfulgt af ca. 30 minutters eksamination. Den skriftlige prøve varer 5 timer. 

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Geografi, 0-C

Om faget

Geografi omhandler naturprocesser og naturforhold på Jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår i et aktuelt og samfundsmæssigt perspektiv.
Læs mere om faget.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som indeholder en overskrift og underspørgsmål samt kendt og ukendt materiale. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 24 minutters forberedelsestid. 

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Historie, 0-B

Om faget

Historie handler om at forstå fortiden, ved at læse om vigtige begivenheder og kendetegn ved en historisk periode. Historie fokuserer på både at skabe sammenhæng i historien og træne evnen til kritisk tekstlæsning – herunder kildekritik.
Læs mere om faget.

Eksamen
Eksamen er mundtlig. 90 minutters forberedelse til at bearbejde ukendte bilag på 3-4 normalsider. Du skal formulere og besvare 2-3 relevante problemstillinger, som du fremlægger for lærer og censor. Eksaminationen er 30 minutter inkl. votering og karaktergivelse.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Kemi, 0-C

Om faget

Kemi handler grundstofferne, der er de mindste byggestene i verden. Du undersøger om teorierne passer ved at lave eksperimenter.
Læs mere om faget.

Eksamen
Kemi 0-C afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 24 minutter. Før den mundtlige eksamen har du 24 minutters forberedelse. 

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Matematik, 0-C

Om faget

Med faget matematik 0-C får du alment dannede matematisk indsigt, der giver dig en forståelse af matematikkens afgørende betydning for at kunne beskrive, forstå og kommunikere om naturvidenskabelige og teknologiske samt samfundsvidenskabelige og kulturelle spørgsmål. Konkret opnår du kompetence til at forstå, formulere og behandle problemer i relation til omverden, såvel som viden om og kundskaber til at udøve matematisk ræsonnement og logisk tankegang.
Læs mere om faget.

Eksamen
Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve. 

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Mediefag, 0-C

Om faget

Mediefag 0-C beskæftiger sig med levende billeder, dvs. hvordan man analyserer og producerer medieproduktioner som eksempelvis kampagnefilm, kortfilm, spillefilm, dokumentarfilm og meget meget mere.
Læs mere om faget.

Eksamen
Eksamen består af to dele. I undervisningen op til læseferien har du produceret en film, som er omdrejningspunkt for gruppeeksamen. Først kommer du til en gruppeeksamen bagefter kommer du til en individuel eksamen

Gruppeeksamen
Der er ingen forberedelse til gruppeeksamen derfor skal du have et oplæg om jeres film klar når I møder til eksamen! Der beregnes 10 min. eksamination for hver af jer i gruppen, dog kan en gruppeeksamen maks. vare i 40 min. uanset hvor mange I er i jeres gruppe.

Individuel eksamen
Denne eksamen varer 30 min.  Du har en forberedelsestid på 30 min. med mindre du har dispensation, så er det 60 min. Du trækker et filmcitat på maks. 4 min. der enten kan være fiktion eller fakta, som du eksamineres i.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Religion, 0-C

Om faget

Religion på 0-C-niveau handler om forskelle og ligheder inden for de enkelte religioner og religionerne imellem. Du kommer til at beskæftige dig med kristendom, islam samt to andre religioner. Du kommer også til at arbejde med religiøse fænomener som myter og ritualer.
Læs mere om faget.

Eksamen
Religion 0-C afsluttes med en mundtlig prøve, hvor du skal lave en religionsfaglig analyse af en ukendt tekst eller andet religionsfagligt materiale, som du trækker inden forberedelsen.

Du har 24 minutters forberedelse, hvor du laver analysen og forbereder fremlæggelsen. Eksaminationen varer ca. 24 minutter.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Samfundsfag, 0-C

Om faget

Samfundsfag 0-C giver dig indsigt i sociologi, politik og økonomi, og klæder dig på til at kunne forholde dig til samfundet. For eksempel hvordan har coronakrisen påvirket Danmark sociologisk, politisk og økonomisk?
Læs mere om faget.

Eksamen
Samfundsfag 0-C afsluttes med en mundtlig eksamen med 48 minutters forberedelse, hvor et ukendt eksamensspørgsmål i et kendt emne udleveres. Eksaminationen varer ca. 24 minutter. 

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.