HFx Klasse

Til Søgning
Pris: DKK 2.200,00
Cafè X, Ingen
Dansk, 0-A

Om faget

Dansk 0-A er et bredt fag hvor du undersøger sprog og kommunikation, medier og litteratur gennem analytiske værktøjer og træner både mundtlig og skriftlig formidling.
Læs mere om faget. 

Eksamen
Dansk 0-A afsluttes med en mundtlig og en skriftlig eksamen
Mundtlig eksamen varer cirka 30 minutter. Før den mundtlige eksamen har du en times forberedelse.Til den skriftlige prøve har du 5 timer til at skrive en artikel på 3-4 sider.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Engelsk, 0-B

Om faget

Engelsk 0-B er for dig som gerne vil kunne kommunikere med hele verden i tale og skrift på et godt standardengelsk.
Læs mere om faget.

Eksamen
Engelsk 0-B afsluttes med to eksaminer, både en mundtlig og en skriftlig. Den mundtlige prøve består af ca. 60 minutters forberedelsestid efterfulgt af ca. 30 minutters eksamination. Den skriftlige prøve varer 5 timer. 

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Geografi, 0-C

Om faget

Geografi omhandler naturprocesser og naturforhold på Jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår i et aktuelt og samfundsmæssigt perspektiv.
Læs mere om faget.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som indeholder en overskrift og underspørgsmål samt kendt og ukendt materiale. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 24 minutters forberedelsestid. 

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Mediefag, 0-C

Om faget

Mediefag 0-C beskæftiger sig med levende billeder, dvs. hvordan man analyserer og producerer medieproduktioner som eksempelvis kampagnefilm, kortfilm, spillefilm, dokumentarfilm og meget meget mere.
Læs mere om faget.

Eksamen
Eksamen består af to dele. I undervisningen op til læseferien har du produceret en film, som er omdrejningspunkt for gruppeeksamen. Først kommer du til en gruppeeksamen bagefter kommer du til en individuel eksamen

Gruppeeksamen
Der er ingen forberedelse til gruppeeksamen derfor skal du have et oplæg om jeres film klar når I møder til eksamen! Der beregnes 10 min. eksamination for hver af jer i gruppen, dog kan en gruppeeksamen maks. vare i 40 min. uanset hvor mange I er i jeres gruppe.

Individuel eksamen
Denne eksamen varer 30 min.  Du har en forberedelsestid på 30 min. med mindre du har dispensation, så er det 60 min. Du trækker et filmcitat på maks. 4 min. der enten kan være fiktion eller fakta, som du eksamineres i.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.