Samfundsfag, C-B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Samfundsfag C-B handler om danske og internationale samfundsforhold. Du vil kunne bygge videre på din viden fra samfundsfag C, og beskæftige dig med samfundet sociologisk, politisk og økonomisk.
Læs mere om faget.

Eksamen
Samfundsfag C-B afsluttes med en mundtlig eksamen med 24 timers forberedelse, hvor et ukendt bilagsmateriale i et kendt emne udleveres. Eksaminationen varer ca. 30 minutter. 

Adgangskrav

Du kan blive optaget, hvis du har forudsætninger svarende til faget på C-niveau.