Matematik, B-A

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget matematik på B-A-niveau vil du lære at håndtere formler og selvstændigt at bruge symbolholdigt sprog. Dette kan bruges til at beskrive variabelsammenhænge og løse problemer med matematisk indhold. Undervisningen giver dig kendskab til matematiske ræsonnementer og beviser samt matematisk teori og metode.
Læs mere om faget.

Eksamen
Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

  • Den skriftlige prøve består af en delprøve uden hjælpemidler og en delprøve, hvor alle hjælpemidler er tilladt, herunder visse dele af internettet. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Til prøven gives der fem timer.
  • Den mundtlige prøve sker på grundlag af et overordnet spørgsmål med konkrete delspørgsmål. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter med en forberedelsestid på ca. 30 minutter.

 

Adgangskrav

Du kan blive optaget, hvis du har forudsætninger svarende til faget på B-niveau.