Dansk som andetsprog, 0-C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Faget handler om at kommunikere på dansk. Du læser forskellige tekster og bruger sproget både mundligt og skriftligt. Dit eget modersmål bliver inddraget i undervisningen.
Læs mere om faget.

Eksamen
Du skal til en mundtlig eksamen, der varer 30 min. Før eksamen har du én times forberedelsestid.

I løbet af undervisningen samler du dit arbejde i en portfolio-mappe, og dele af den indgår i den mundtlige eksamen.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.