Fysik, 0-B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Fysik B er et naturvidenskabeligt fag, der som fysik C beskæftiger sig med nogle af de fysiske fænomener, som du møder i din dagligdag, f.eks.  elektricitet, stråling, bevægelse, kræfter og tryk. Du vil gennem eksperimenter og teori lære at forstå de fysiske love, der beskriver disse fænomener.
Læs mere om faget.

Eksamen
Fysik B afsluttes med en mundtlig prøve. Prøven er 2-delt. Første del er en eksperimentel del, hvor du sammen med en til to medkursister skal udføre kendte eksperimenter. Anden del er en teoretisk del, hvor du trækker et spørgsmål inden for et af de områder, du har arbejdet med. Der vil også indgå et bilag i spørgsmålet. Spørgsmålene kender du på forhånd, mens bilaget vil være ukendt.

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter og der gives ca. 24 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.