Refusion af deltagerbetaling

Luk fane

Vejledning til kursister om refusion af deltagerbetaling

Når man sammensætter en fuld hf-eksamen ved hjælp af enkelte hf-fag eller har bestået en fagpakke, har man ret til at få den almindelige deltagerbetaling refunderet. Dette fungerer ved, at man søger om refusionen ved den skole, hvor man afslutter sit sidste fag, dvs. den skole der lukker og udsteder beviset for fagpakken eller den samlede hf-eksamen.

Det første du skal gøre, er at indhente dokumentation for eventuelle fag der fremgår af dit eksamensbevis, som du har betalt for ved andre skoler. Dette kan du gøre allerede når du ved, at du vil afslutte din uddannelse eller fagpakke. Denne dokumentation har du ret til at få ifølge bekendtgørelse nr. 911 af 18/6 2020 om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag se §8.

Vi anbefaler, at du ringer til den eller de skoler, hvor du har taget fag, der indgår i din samlede hf-eksamen eller fagpakke (altså fag der står på dit bevis) og beder om at få tilsendt dokumentationen. Husk at have en liste med, hvilke fag det drejer sig om, og hvornår du tog dem, når du kontakter din tidligere skole.

Bemærk, at du kun kan få deltagerbetaling refunderet, hvis du faktisk har betalt, altså ikke for fag du har taget på en gratis fuldtidsuddannelse du har afbrudt, f.eks. STX eller 2-årigt HF. Bemærk også, at du kun kan få deltagerbetaling refunderet, hvis du selv har betalt, altså ikke hvis f.eks. jobcenteret har betalt. Hvis du har fået støtte til deltagerbetalingen fra SU/SVU modregnes støtten også.

Du får kun refusion af deltagerbetaling, hvis der er vedlagt dokumentation for, at du har betalt.

Du kan først ansøge om tilbagebetaling af deltagerbetalingen, når du har fået dit bevis.

Du skal sende os tre ting:
  • En kopi af dit eksamensbevis som du har modtaget digitalt.
  • En kopi af den dokumentation du har indhentet fra skoler, hvor du har taget fag der står på dit bevis.
  • Et underskrevet eksemplar af den blanket der angiver de fag, der søges tilbagebetaling af deltagerbetalingen for. Blanketten du skal udfylde findes her. Du skal logge ind med de oplysninger du normalt bruger når du logger på skolens systemer.

Du behøver ikke at dokumentere betaling for fag du har taget hos os, den har vi allerede.

Du sender os eksamensbevis, dokumentationen og udfyldt blanket via Masterpiece (Link).

Du kan ikke søge om tilbagebetaling for fag der ikke indgår i dit bevis, men du kan godt søge om tilbagebetaling for underliggende niveauer af fag. F.eks. kan du søge om tilbagebetaling for biologi C, hvis du har biologi B på dit bevis og har taget biologi C tidligere (og betalt for dette).

Vi foretager tilbagebetalingen af de fag du har dokumenteret, senest 6 arbejdsuger efter du har sendt os den korrekte dokumentation.

Hvis du vil vide mere om retsgrundlaget for tilbagebetalingen kan du se her: (Bekendtgørelse om deltagerbetaling).

Udfyld
*
*
*