Filosofi, 0-C

Til Søgning
Pris: DKK 1.400,00

Om faget

Filosofi 0-C handler om at tænke. Du lærer noget om, hvad andre har tænkt før dig. Du får serveret tankevækkende problemstillinger og nye perspektiver på verden.
Læs mere om faget.

Eksamen 
Filosofi 0-C afsluttes med en mundtlig prøve. Her trækker du noget filosofitekst, som du kender fra vores forløb. Det bruger du så på en case eller problemstilling, som du ikke har set før.

Der er cirka 48 minutters forberedelse og 24 minutters eksamination.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.