Filosofi, C-B

Til Søgning
Pris: DKK 1.400,00

Om faget

På Filosofi C-B bliver de tankevækkende problemstillinger og nye perspektiver på verden, som du blev introduceret for på Filosofi C, uddybet og udfordret.
Læs mere om faget.

Eksamen
Filosofi C-B afsluttes med en mundtlig prøve. Her trækker du noget filosofitekst, som du ikke kender fra vores forløb. Det bruger du så på en case eller problemstilling, som du heller ikke har set før.
Derudover bliver der spurgt ind til det projekt, som du har lavet i forløbet.

Der er cirka 60 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination. 

Adgangskrav

Du kan blive optaget, hvis du har forudsætninger svarende til faget på C-niveau.