Dramatik, 0-C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Dramatik 0-C lærer dig nogle metoder til at kunne stille dig op foran en forsamling fx holde et oplæg for klassen eller gå til en jobsamtale. 
Dramatik 0-C kan udfylde kravet om et kunstnerisk praktisk fag til en fuld HF-eksamen. 
Læs mere om faget.

Eksamen
Mundtlig eksamen i 3 dele (30 minutter) uden forberedelsestid.
1) Opføre teaterstykke eller del af teaterstykke (enten alene eller i en gruppe)
2) Forklare og teoretisere teaterstykket (enten alene eller i en gruppe)
3) Trække et teoretisk spørgsmål og besvare dette (alene)

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.