Basis-pakken

Til Søgning
Pris: DKK 560,00
Dansk som andetsprog, Basis

Om faget

Dansk som andetsprog på basisniveau er din bro til det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked. I faget dansk som andetsprog bygger du videre på de ting, som du lærte på sprogcenteret. Du vil blive endnu bedre til at læse, skrive og udtale dansk. Derudover vil du også lære mere om diverse kommunikationsstrategier på dansk, b.la. ved brug af diverse IT-platforme, præsentationer og samtaleøvelser.

Er dette niveau det rigtige for dig? Læs mere.

Eksamen
Du skal afslutte Basisniveauet med et projekt, hvor du både undersøger et emne, laver et interview samt en præsentation. Du vælger selv et emne, som læreren godkender. Projektet kan laves alene eller i mindre grupper, og skal præsenteres for klassen og læreren. 


Adgangskrav

Du kan læse faget, hvis du har afsluttet Danskuddannelse 2 på sprogcenter.

Engelsk, Basis

Om faget

På engelsk basis niveau lærer du engelsk helt på begynder niveau. Du kommer til at forstå og tale om meget enkle emner fra dagligdagen på engelsk. Du vil lære om levevilkår i lande hvor engelsk er hovedsproget.

Læs mere.

Er dette niveau det rigtige for dig? Læs mere.

Eksamen
Engelsk basis afsluttes med en faglig dokumentation.

Adgangskrav

Ingen forkundskaber, men det er en fordel, hvis du allerede har haft lidt engelsk.

Historie, D

Om faget

Historie handler om hvordan Danmark er blevet til det Danmark, vi kender i dag.

Eksamen
Historie afsluttes med en 25 minutters mundtlig prøve med 25 minutters forberedelses.

Adgangskrav

Det kræver at du kan læse og forstå dansk og har gode læsefærdigheder.

Introducerende undervisning , Klydebo

Om faget

Matematik, Basis

Om faget

På matematik niveau H (basis) lærer du de helt grundlæggende ting i regning og matematik.

Du lærer de fire regningsarter (plus, minus, gange, division), brøker, procentregning, og simpel geometri (areal, rumfang, omkreds).

I løbet af kurset bliver du fx i stand til at beregne arealet af din bolig, lave overslagsregning på din indkøbstur i Netto, skrive en regning inklusiv moms, udregne hvor mange penge du sparer ved 30 % rabat, beregne indtægter, udgifter og rådighedsbeløb i din privatøkonomi mm.

Det foregår i et langsomt tempo, hvor der er god tid til at spørge og få det forklaret mange gange.

Vi bruger computer i undervisningen og vi lærer at bruge denne. Du kan leje en computer af skolen.

Læs mere.

Er dette niveau det rigtige for dig? Læs mere.

Eksamen
Forløbet afsluttes ikke med en eksamen - men med en faglig dokumentation,  som er en skriftlig prøve. Du får altså ingen karakter på H-niveau.

Den faglige dokumentation er et bevis på, at du har gennemført niveau H.

Adgangskrav

Du behøver ikke at have nogle særlige forudsætninger for at starte på niveau H i matematik. Du skal være indstillet på, at du måske skal bruge den dobbelte tid, hvis du er helt uden matematiske forudsætninger.
Niveau H er et godt sted at starte for dig, som har svært ved sproget dansk eller faget matematik.