Radiograf pakke

Til Søgning
Pris: DKK 3.300,00
Biologi, C-B

Om faget

Biologi handler om levende organismer og processerne de kan indgå i. Du lærer om teorierne og undersøger dem i praksis i laboratoriet.
Læs mere om faget.

Eksamen
Biologi C-B afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer ca. 30 minutter. Før den mundtlige eksamen har du ca. 60 minutters forberedelse. 

Adgangskrav

Du kan læse faget, hvis du har bestået faget på C-niveau eller naturfagspakken.

Dansk, 0-A

Om faget

Dansk 0-A er et bredt fag hvor du undersøger sprog og kommunikation, medier og litteratur gennem analytiske værktøjer og træner både mundtlig og skriftlig formidling.
Læs mere om faget. 

Eksamen
Dansk 0-A afsluttes med en mundtlig og en skriftlig eksamen
Mundtlig eksamen varer cirka 30 minutter. Før den mundtlige eksamen har du en times forberedelse.Til den skriftlige prøve har du 5 timer til at skrive en artikel på 3-4 sider.

Adgangskrav

Du kan læse faget hvis du har afsluttet folkeskolens afgangsprøve.

Engelsk, 0-C

Om faget

Er du rusten i engelsk, så få gang i dit sprog! Engelsk 0-C handler om at kunne blive bedre til at forstå og indgå i samtale med andre i hverdagen på det mest udbredte andetsprog i verden, nemlig engelsk.
Læs mere om faget.

Eksamen
Engelsk 0-C afsluttes med en mundtlig eksamen. Prøven består af ca. 48 minutters forberedelsestid efterfulgt af ca. 24 minutters eksamination. 

Adgangskrav

For at deltage i engelsk 0-C skal du have forudsætninger svarende til folkeskolens afgangsprøver.

Fysik, C-B

Om faget

Fysik C-B er et naturvidenskabeligt fag, der beskæftiger sig med nogle af de fysiske fænomener, som du møder i din dagligdag, f.eks.  elektricitet, stråling, bevægelse, kræfter og tryk. Du vil gennem eksperimenter og teori lære at forstå de fysiske love, der beskriver disse fænomener.
Læs mere om faget.

Eksamen
Fysik C-B afsluttes med en mundtlig prøve. Prøven er 2-delt. Første del er en eksperimentel del, hvor du sammen med en til to medkursister skal udføre kendte eksperimenter. Anden del er en teoretisk del, hvor du trækker et spørgsmål inden for et af de områder, du har arbejdet med. Der vil også indgå et bilag i spørgsmålet. Spørgsmålene kender du på forhånd, mens bilaget vil være ukendt.

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter og der gives ca. 24 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

For at deltage i fysik C-B skal du have bestået fysik C. Du skal også have bestået matematik B eller læse matematik B samtidig.

Kemi, C-B

Om faget

Hvad sker der når reaktionsbetingelser ændres? Og hvilke eksperimenter kan udføres for at undersøge det?
Læs mere om faget.

Eksamen
Kemi C-B afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 minutter. Før den mundtlige eksamen har du 30 minutters forberedelse. 

 

Adgangskrav

Du kan læse faget, hvis du har afsluttet Kemi C.

Matematik, C-B

Om faget

Med faget matematik C-B får du en studieforberedende matematisk indsigt. Du får en forståelse af matematikkens afgørende betydning for at kunne beskrive, forstå og kommunikere om naturvidenskabelige og teknologiske samt samfundsvidenskabelige og kulturelle spørgsmål. Konkret vil du få kompetencer til at forstå, formulere og behandle problemer i relation til omverden. Du får også viden om og kundskaber til at udøve matematisk ræsonnement og logisk tankegang.
Læs mere om faget.

Eksamen
Den skriftlige prøve er todelt. Prøvens varighed er fire timer. Ved første delprøve må der ikke benyttes andre hjælpemidler end en centralt udmeldt formelsamling. Efter
udløbet af første delprøve afleveres besvarelsen heraf. Opgaverne til anden delprøve besvares med hjælpemidler.

Den mundtlige prøve er ligeledes todelt. Første del af prøven er en problemorienteret prøve, som foregår i grupper. Anden del af prøven er en individuel prøve med fokus på matematisk ræsonnement og bevisførelse. Eksaminationstiden ved den individuelle delprøve er ca. 24 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid.

 

Adgangskrav

Matematik C-B bygger videre på matematik C, men der lægges mere vægt på matematisk tankegang, herunder bevisteknik. Du behøver ikke have bevis på at du har bestået matematik C eksamen. Du skal dog have gennemgået matematik C fagstoffet og det forventes, at du har et niveau, der minimum svarer til en karakter på 4.