Dansk som andetsprog, C-B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Faget dansk som andetsprog på C-B-niveau handler om at opnå færdigheder i at kommunikere på dansk – både mundtligt og skriftligt. Du kommer til at arbejde med dansk litteratur og kultur, og dit eget modersmål bliver også inddraget undervejs i undervisningen.
Læs mere om faget.

Eksamen
Du skal til en mundtlig og en skriftlig eksamen i faget. 

Adgangskrav

Du kan begynde på faget, hvis du har et andet aktivt modersmål end dansk. Du skal have afsluttet folkeskolens 10. klasse, dansk D på AVU eller dansk som andetsprog D. Derudover skal du gennemføre en test.