E-learing Dansk basis+G (9. kl)

Til Søgning
Pris: DKK 130,00
Dansk, Basis

Om faget

Basispakken er din bro til det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked. Du vil blive bedre til at læse, skrive og tale dansk. Derudover vil du også lære mere om forskellige måder at kommunikere på, b.la. ved brug af IT-platforme, præsentationer og samtaleøvelser.

Eksamen
Du skal afslutte Basispakken med en opgave, som din lærer stiller dig på baggrund af, hvad du har arbejdet med i løbet af kurset.

Adgangskrav

Det kræver, at du har lyst til at komme i gang med at lære.

Dansk, G (9. kl)

Om faget

Danskfaget handler om kommunikation. På dansk altså. Kommunikation er, når nogen eller nogle sender en meddelelse, et budskab eller bare en betydning til en eller nogle andre.
Læs mere om faget.

Eksamen
Dansk G afsluttes med tre prøver: 

1) En sproglig, hvor du skal løse forskellige opgaver inden for grammatik. Det har du ½ time til.

2) En skriftlig fremstilling, hvor du skal skrive en tekst om et bestemt emne ud fra nogle tekster, du får udleveret. Teksthæftet får du udleveret 24 timer før prøven og til selve prøven har du 3½ timer. 

3) En mundtlig prøve, hvor du skal analysere en tekst, som du får ved lodtrækning. Her skal du kunne formulere dig i forhold til de metoder, du lærer i løbet af kurset.

Adgangskrav

Du skal begynde på det her, fordi du har lyst til og behov for at kunne noget mere dansk, end det du kan nu.